Referat fra bestyrelsesmøde 29. januar 2020

Hermed senest godkendte referat fra bestyrelsesmøde i Erritsø GIF Rugby.

http://erritsoerugby.dk/wp-content/uploads/2020/04/Januar_2020.pdf

Godkendt referat fra senest afholdte bestyrelsesmøde den 2. april 2020 forventes uploaded mandag den 11. maj, når næste bestyrelsesmøde har været afholdt.

Har du spørgsmål til referaterne eller til driften af vores rugbyklub, kontakt da en af os i bestyrelsen. Se kontaktinfo under menupunktet ‘Om klubben’ / ‘Bestyrelsen’.

På bestyrelsens vegne og med de bedste rugbyhilsner,
Pertti, formand