Generalforsamling 2019

Vil du gøre en forskel og arbejde for mere og bedre lokal udbredelse af verdens bedste sport?

I Elbo-Bladet af 5. februar 2019 indrykkede vi denne meddelelse.

Så næste lørdag den 23. februar fra kl. 18.30 skal vi blandt andet vælge ny formand, flere nye bestyrelsesmedlemmer, samt ikke mindst vælge nye og idérige medlemmer af vores vigtige udvalg.

Det foregår i vores klubhus på Krogsagervej tæt på Erritsø Idrætscenter.

VEL MØDT!