Dansk Rugby Unions info ovenpå landsdækkende covid-19 stramninger

18. september 2020

Kære alle,

Eftermiddagens pressemøde og nye/udvidede restriktioner får også konsekvenser for rugby:

DRU aflyser alle kamp- og stævneaktiviteter frem til og med den 4. oktober.

Det er fortsat tilladt at træne i klubberne, så længe man overholder forsamlingsforbud, følger alle retningslinjer og som altid har fokus på hygiejne i forhold til deltagere og udstyr.

Der bør ikke afholdes sociale arrangementer i klubberne. Her er det også vigtigt at man følger kommunale retningslinjer, da der kan være krav om dette i flere kommuner.

DIF afventer at modtage de nærmere retningslinjer fra myndighederne og derfor kan der komme ændringer/stramninger.

Vi følger op efter weekenden, hvor vi også vil forsøge at flytte så mange aktiviteter som muligt til senere datoer.

Det er naturligvis en kedelig situation, men vi er sikker på at alle kan forstå! Jo hurtigere vi kan komme videre jo bedre – og dette kræver altså at vi igen lukker lidt mere ned.

God weekend og pas godt på hinanden!

Med venlig hilsen, Coronagruppen, DRU