Referat fra bestyrelsesmødet 2. april 2020

Hermed senest godkendte referat fra bestyrelsesmøde i Erritsø GIF Rugby.

http://erritsoerugby.dk/wp-content/uploads/2020/06/April_2020.pdf

Godkendt referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde den 11. maj, og godkendt referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj, forventes uploaded her, dagen efter næste bestyrelsesmøde, som afholdes torsdag den 25. juni.

Har du spørgsmål til referaterne eller til driften af vores rugbyklub, kontakt da en af os i bestyrelsen. Se kontaktinfo under menupunktet ‘Om klubben’ / ‘Bestyrelsen’.

På bestyrelsens vegne og med de bedste rugbyhilsner,
Pertti, formand