Midlertidig pause i alle rugby- og klubaktiviteter i Erritsø GIF Rugby

Kære medlemmer og supportere af Erritsø GIF Rugby

Set i lyset af myndighedernes skærpede forholdsregler i bestræbelserne på at undgå corona-smitte holder vi med ØJEBLIKKELIG VIRKNING pause i al rugby-træning og alle klubarrangementer.

Vi dyrker en fysisk kontaktsport, hvor smittespredning er en reel risiko. Det tager vi meget seriøst.

Det betyder, at du og/eller dit barn / din teenager ikke skal møde til rugby-træning eller gæste vores klubhus de kommende uger – og indtil andet meddeles på vores hjemmeside og i vores Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/egifrugby/

Har I spørgsmål, kontakt da mig på mobil 61393065.

Med venlig hilsen
Allan Pertti Frandsen, formand.