GENÅBNINGENS FASE 3 er trådt i kraft

Kære alle

Vi må bl.a. være op til 50 personer samlet i én gruppe. Med 20 meters afstand til den næste gruppe.

Desuden tillades kontakt mellem spillerne under særlige forhold, som trænerne forklarer før og under træning.

LÆS retningslinjerne i oversigten nedenfor, opdateret 10.6.20.

Hver tirsdag kl. 17 – 18.30 træner børn og unge op til 16 år.

Hver tirsdag og torsdag kl. 18 – 20 træner ynglinge, seniorer og oldboys.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 🏉☺️❤️

De bedste rugbyhilsner fra Bestyrelsen

SUPER genåbning af rugby i Erritsø GIF!

Spillere og trænere i vores elskede rugbyklub har igen fået træningstøjet på.

Tirsdag den 26. maj 2020 blev på alle måder en fantastisk lokal genåbning af vores unikke sport og vores fantastiske kammeratlige samvær.

Sent på eftermiddagen kl. 17 var børn og unge mødt op omklædt, hver med deres egen fyldte vandflaske. Vores ungdomsansvarlige og næstformand, Jan ‘Bubsi’ Nielsen, sørgede overordnet set for, at alt foregik som det skulle.

Børn og unge blev delt op i de tilladte grupper á max 10 personer inkl. træner / leder. Det blev en fornøjelig gang træning, som de unge spillere virkelig havde savnet.

Ungdomsansvarlig og næstformand Jan ‘Bubsi’ Nielsen træner vores unge spillere. NB. Fotoet stammer fra april 2019.

Kl. 18 gik de ældre spillere og deres trænere så i gang på vores store rugbybane. Hele tyve mand, heraf to nye spillere, trænede pasninger og løb, også fordelt i 3 – 4 grupper.

I alt har vores førsteholdstrup fået tilgang af 4 nye spillere efter genåbningen: Adam fra England, Helgi fra Færøerne, samt Jonathan fra Kolding og Nikolai inde fra Fredericia.

Retningslinjerne her i corona-tiden kræver blandt andet, at ingen spiller, træner eller leder må være mindre en 2 meter fra en anden person under træning. Uanset alder må ingen spillere således være i direkte kontakt med hinanden. Sådan forbliver det, indtil Dansk Rugby Union kan melde andre retningslinjer ud. Det bliver TIDLIGST fra 11. juni, hvor Danmark skal genåbnes ydeligere.


Ynglinge og seniorer træner under ledelse af cheftræner Dennis Graversen. NB. Fotoet stammer fra august 2019.

Da vi ikke kender de nærmere omstændigheder ved yderligere genåbning, koncentrerer vi os naturligvis om at følge de nuværende retningslinjer. Men herligt at vi igen kan træne med rugbybolde og sammen dyrke vores sport, imens vi holder afstand.

Foto fra ynglinge og seniorers træning tirsdag den 26. maj 2020.

Børn & unge træner tirsdag fra kl. 17.

Ynglinge, seniorer og oldboys træner tirsdag og torsdag fra kl. 18.

VEL MØDT!

Bestyrelsen.

GENÅBNING af Rugby i Erritsø GIF: Tirsdag den 26. maj

Kl. 17 – 18.30: Børn og unge op til 16 år. Hver tirsdag.

Kl. 18 – 20: Ynglinge, seniorer og oldboys. Hver tirsdag og torsdag.

Træningstiderne er derved de samme, som dem vi kender.

Retningslinjerne kan læses nedenfor. Indtil andet meddeles, må ingen spiller, træner eller leder være mindre en 2 meter fra en anden person under træning.

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG 🏉☺️❤️

Stadig ingen rugby grundet corona-nedlukningen

Kære medlemmer, frivillige og supporters af Erritsø Rugby

Vi har den 21. april 2020 modtaget dette brev fra Dansk Rugby Union.

Med andre ord: Fortsat ingen rugby i Danmark. Det er den konklusion, vi fra bestyrelsens side har draget. Dette gælder til og med søndag den 10. maj.

Vi følger udviklingen for forenings- og idrætslivet i Danmark dag for dag. Derved håber vi stadig på, at vi efter bededagsferien på en eller anden måde kan genåbne vores rugbyklub. For vi SAVNER jer og vores elskede sport.

I den forbindelse er det afgørende, at en genåbning sker uden nogen former for smittefare.

Har I spørgsmål, så stil dem gerne i vores Facebook-gruppe https://www.facebook.com/groups/egifrugby/ eller kontakt en af os i bestyrelsen. Fortsat godt forår 👍😀🏉

Meddelelse fra DRU, Dansk Rugby Union

Kære medlemmer, spillere, forældre, trænere, holdledere, frivillige og supporters af Erritsø Rugby. Vi savner jer, og vi savner den rugby, der gør, at vi uge efter uge samles til træning, til stævner og til kamp.

Vi har fra DRU, Dansk Rugby Union, modtaget den seneste udmelding i forhold til corona-situationen. Den overordnede besked til os alle er:

– Ingen rugby-aktiviteter under Dansk Rugby Union før sommerferien.

Skulle der åbnes mulighed for rugby-aktiviteter før sommerferien, vil DRU hjælpe os klubber med at arrangere/koordinere. Hvis det sker, vil vi poste besked om det herinde i gruppen. Desuden vil spillere høre om det fra deres trænere.

Fra bestyrelsens og fra trænernes side håber vi derfor stadig på, at der åbnes op for rugby på denne side af sommerferien. På en eller anden måde, som ikke sætter nogens helbred i fare.

Alle spørgsmål fra jer er velkomne.

Bedste rugbyhilsner, bestyrelsen

Forårshilsen fra bestyrelsen

Hej alle medlemmer, forældre, frivillige og supporters af Rugby i Erritsø GIF!

I får lige en hilsen fra os i bestyrelsen. Det vil sige: Helle vores sekretær, Fie vores klubhusansvarlige, Niels vores kasserer, Steen vores senioransvarlige, Jan ’Bubsi’ vores ungdomsansvarlige og næstformand og mig, Pertti, der er formand.

Vi vil gerne sige, hvor meget vi savner jer og vores gode sociale samvær i rugbyklubben. Lige fra dig, der er omkring 10 år, til dig der er ung, til dig der har været ung, til dig der er forældre eller frivillig, til dig der er træner, til dig der er medlem af vores oldboysloge, til dig der har passeret 60 år og er æresmedlem i vores rugbyklub. Kort sagt: Alle jer 166 medlemmer af vores rugbyafdeling i EGIF.

Et forår uden jer, og uden rugby i Erritsø, er ikke et rigtigt forår. Vi savner at komme i gang og få arrangeret nogle kampe og ture for jer. Og vi savner at se vores dygtige trænere, holdledere og frivillige arbejde med at træne dig eller dine børn eller teenagere.

Vi holder klubben kørende, indtil vi igen må være sammen og dyrke vores sport og sociale samvær. Indtil da følger vi vores regering og myndighedernes anvisninger. Og vi står sammen, ved at holde afstand.

Og lige en bøn til jer alle: Dig, der ikke har fået betalt dit kontingent for dette forår: Skynd dig at få det betalt. For at vi kan være helt på forkant, når corona er ovre, har vi brug for hver en kontingent-krone. Er du i tvivl, så kontakt Niels, vores kasserer. TAK!

Har du spørgsmål til os, så ring eller skriv til os. Herinde på facebook-gruppen, via Messenger eller andet.

Hold fortsat humøret oppe derude. Får du en god idé om, hvordan man træner rugby derhjemme, så læg din idé eller link herop i vores klubs facebook-gruppe.

Vi SAVNER jer 😀🏉😀

Ha’ det godt! Vi ses! Hej!

Se hele videoklippet her: https://www.facebook.com/groups/egifrugby/?multi_permalinks=10157225821142741

De bedste rugbyhilsner fra Bestyrelsen.

Referat fra bestyrelsesmøde 29. januar 2020

Hermed senest godkendte referat fra bestyrelsesmøde i Erritsø GIF Rugby.

http://erritsoerugby.dk/wp-content/uploads/2020/04/Januar_2020.pdf

Godkendt referat fra senest afholdte bestyrelsesmøde den 2. april 2020 forventes uploaded mandag den 11. maj, når næste bestyrelsesmøde har været afholdt.

Har du spørgsmål til referaterne eller til driften af vores rugbyklub, kontakt da en af os i bestyrelsen. Se kontaktinfo under menupunktet ‘Om klubben’ / ‘Bestyrelsen’.

På bestyrelsens vegne og med de bedste rugbyhilsner,
Pertti, formand

Generalforsamling 2020 udskudt

Kære medlemmer og supporters af Erritsø GIF Rugby

Vores ordinære Generalforsamling 2020, som lørdag den 14. marts skulle have været afholdt ifølge reglerne, blev på grund af corona-krisen udsat på ubestemt tid.

Vi følger retningslinjerne fra DGI, DIF og Dansk Rugby Union, som kort fortalt siger, at den siddende bestyrelse skal holde driften kørende, indtil den planlagte ordinære generalforsamlingen er afholdt.

Når myndighederne og sundhedssituationen tillader det, indkaldes derfor til en ny ordinær generalforsamling jfr. vedtægterne.

Alle spørgsmål til dette eller andre forhold kan rettes til os via telefon eller mail. Kontaktinfo findes under menupunktet ‘Om Klubben’ / ‘Bestyrelsen’.

Pas fortsat på hinanden og jeg selv derude.

Bedste rugbyhilsner,
Bestyrelsen