Tolv 5. eller 6. klasser i Fredericia og omegn undervist i rugby

Fredericia Kommune og Fredericia Idrætsråd har modtaget 3 mio. kroner i projektstøtte fra Novo Nordisk Fonden. Beløbet er øremærket en indsats, der skal motivere Fredericias 11 – 12-årige til at dyrke mere idræt. Projektet løber til og med 2022.

Støtten fra Novo Nordisk Fonden gjorde det muligt for Fredericia Kommune at indbyde idrætsforeninger overalt i kommunen til et samarbejde. Det giver en række lokale idrætsklubber mulighed for at præsentere hver deres idræt for elever på 5. og 6. årgange i Fredericia. For derigennem hverve nye medlemmer. Projektet kaldes ”Let’s Go” og omhandler to indsatser:

Idrætsfestival

Den første indsats omfattede en idrætsfestival. Tidligere i denne måned blev unge fra skolernes 5. og 6. årgange således præsenteret for en række forskellige idrætsgrene, som de normalt ikke møder.

Fra Erritsø GIF Rugbys side deltog vi i fire idrætsdage. Det skete med undervisningsforløb á 1-times varighed. I løbet af de fire idrætsdage deltog elever fra hele tolv lokale 5. eller 6. klasser for at blive undervist i rugby. De tre første idrætsdage blev ledet af vores førsteholdsspiller Jonathan Bach Iversen. På den sidste idrætsdag blev han afløst af en anden førsteholdsspiller, Chano Jensen.

Jonathan, der er tyve år gammel, udtaler: ”Jeg underviste ni hold elever. Der var klar mærkbar forskel på om lærerne var med eller ej. Eleverne var meget bedre at have med at gøre, hvis lærerne også deltog.”

Chano, nitten år, tilføjer: ”Det gik fint. Jeg underviste to hold på ca. 20 elever og et hold på 11 – 12 drenge og piger.”

Bland Selv Idræt

Den anden indsats omfatter et idrætspas til det såkaldte ”Bland Selv Idræt”. Dette idrætspas giver alle elever på 5. årgang gratis adgang til tre forløb ude i klubberne. I ”Bland Selv Idræt” kan den unge selv vælge imellem de aktiviteter, som der er med i tilbuddet, fx rugby.

Der sammensættes seks ugers forløb af tre omgange i løbet af henholdsvis 2021 og 2022. Det betyder, at vi i løbet af hele perioden samlet tilbyder 6 forløb á 6 ugers varighed til eleverne.Projektet følges tæt af Idrættens Analyseinstitut, som skal evaluere og monitorere projektets resultater. Projektet har fokus på at opbygge fællesskaber og idrætsaktiviteter, der gør det sjovt og motiverende at tage del i bevægelsesfællesskabet, hvilket Idrættens Analyseinstitut blandt andet vil måle og analysere på.

Alle Fredericias skoler er en vigtig del af projektet, særligt i samarbejdet omkring de unge, for hvem foreningslivet ikke er et naturligt valg. Projektet er berammet en 2-årig periode, som løber frem til august 2022. Projektet er blevet til i samarbejde mellem Fredericia Idrætsråd, Børn og Unge samt Fredericia Kommunes udvalg for Kultur & Idræt.

Flere børn og unge skal dyrke vores sport

Vores ungdomsansvarlige og næstformand, Jan ’Bubsi’ Nielsen, er vores tovholder på projektet. Bubsi og vores ungdomstrænere glæder sig til, at tage imod de unge lokale skoleelever, som tilvælger rugby i ”Bland Selv Idræt” ordningen.

Træningstiderne bliver hver tirsdag og torsdag kl. 17 – 18.30 og bliver derved sammenfaldende med vores ungdoms spilleres normale træningstider. Torsdag den 26. oktober træner skoleeleverne med for første gang.

Da vi fra bestyrelsens side i vinteren 2019/2020 blev kontaktet af idrætskonsulent i Fredericia Kommune, Kristoffer L. Riddersholm, var vi straks lydhøre overfor idéen. Det skyldes også, at vi i forvejen deltager i et forløb med Dansk Rugby Union; et forløb der sigter mod at få flere lokale børn og unge i Erritsø, Fredericia og omegn til at vælge rugby.

Vi glæder os til at berette mere om dette senere i forløbet.

De bedste hilsner,
Pertti, formand

Fotos: Kristoffer L. Riddersholm og Pertti Frandsen