Skoler og rugby

På skoler og uddannelsessteder:

Igennem de seneste år har Dansk Rugby Union arbejdet meget med at introducere rugbysporten på landets skoler og uddannelsessteder

I 1995 udgav vi hæftet :”SOFT-RUGBY – et spil for alle”, som blev udsendt til alle skoler i hele landet. I hæftet introducerer vi spillets helt grundlæggende tekniske elementer, – men uden de hårde fysiske elementer, som vi ved afholder mange fra at give sig i kast med spillet. Imidlertid er det almindeligt, at når først deltagerne, børn som voksne, har haft en sjov oplevelse med SOFT-RUGBY, – så vil de også prøve det rigtige spil. DRU’s breddekonsulent har afholdt kurser for idrætslærere over hele landet, – så mange skoler har taget spillet på programmet i idrætstimerne.

Det medførte, at vi fik adskillige opfordringer fra idrætslærere om at introducere det næste skridt i retningen af rigtig rugby. Så i efteråret 1997 udsendte vi “Mini-Rugby – en hjælp til lærer og træner”, – og frem til sommeren 1998 har vi igen afholdt kurser og introduktionsarrangementer over det meste af landet.

DRU’s breddekonsulent og trænere fra vores klubber kommer gerne ud på skoler og uddannelsessteder for at hjælpe med at komme i gang med spillet.

I rugbyklubberne:

At flere og flere skoler har taget rugbysporten på programmet har også skabt en øget interesse blandt børn og unge for at spille rugby i klubberne. Og klubberne tager selvfølgelig glade imod nye spillere. Du kan finde adressen til den klub der ligger nærmest dig i vores linkssamling.

I reglerne for børne- og ungdomsrugby indføres spillets elementer gradvist, så det svarer til børnenes udvikling.

For spillere under 11 år er der næsten ingen fysiske elementer, men de indføres gradvist, så man ved 15-års alderen spiller det fulde spil.

Der afholdes en landsdækkende Danmarksturnering for børn og unge, hvor der spilles i følgende rækker: U9, U11, U13, U15 og U17. Turneringen afvikles som heldagsstævner i forskellige klubber fordelt over hele landet.

Morgendagens landshold:

Den satsning, der i gennem de seneste år har været gjort indenfor børne- og ungdomsrugby, er begyndt at sætte sig sine spor. Der er blandt U-15 holdene sket en klar stigning såvel i antallet af spillere som i kvaliteten af spillet. Dette skyldes, at de enkelte klubber tillægger arbejdet med de unge større og større betydning. Tilbudene til de unge bliver flere og bedre samtidig med at flere ungdomstrænere deltager i trænerkurser m.v.

Derfor er det naturligt for unionen at “slå bro” mellem elitearbejdet og den del af breddearbejdet som omhandler ungdomsrugby. Dels fordi vi ønsker at medvirke til, at de unge får nogle flere rugbyoplevelser og dels fordi de får nogle større sportslige udfordringer, som kan virke udviklende på de unge spillere. Derfor arbejder DRU med både U/17, U/18 og U/20 landshold.

Vores ungdomslandshold er en investering i fremtiden! Udviklingen af morgendagens landsholdsspillere tager sin start med disse drenge, således at de, der er interesserede, allerede nu kan starte en mere seriøs træning og arbejdsindsats, end de sædvanligvis gør i deres klubber. De vil komme til at anvende trænings- og spilsystemer, der kendes fra A-landsholdet – og vil dermed også komme til at medvirke ved højnelse af niveauet på deres klubhold.

Skal vores målsætninger på bredde- og eliteområdet lykkes er det vigtigt at vi har den rette balance i tilbudene til de unge. Vi må ikke glemme, at det sociale aspekt spiller en stor rolle når unge dyrker idræt – og at det er klubberne der er grundlaget for dette.

Har du lyst til at introducerer Rugby sporten for dine elever er du velkommen til at kontakte
formanden for nærmere aftale.