Værdigrundlag

Værdigrundlag:

  • Med udgangspunkt i mottoet ”Venskab uden kendskab” skaber vi en forening for alle og har dermed stor social tolerance.
  •  Vi dømmer ikke mennesker ud fra deres nationalitet, religion, seksualitet eller politiske holdninger, men ud fra mottoet ”Venskab uden kendskab” glæder vi os over den fælles glæde ved rugbysporten.
  • Vi løfter i flok ud fra devisen ”Den, der har evnen, har pligten”.
  • Ligeværdighed for alle medlemmer af foreningen skaber de bedst tænkelige rammer for sammenhold.